Skip to main content

Unieke combinatie
MYP + VWO

Wat is
MYP?

MYP is het type onderwijs op internationale scholen. De afkorting staat voor Middle Years Programme en staat onder toezicht van de International Baccalaureate Organization.

Oorspronkelijk is het opgericht vanuit de filosofie dat wanneer studenten over de hele wereld hetzelfde onderwijs zouden ervaren; met respect voor andere culturen, een open geest en een positieve houding ten opzichte van leren, dit een positieve bijdrage zou kunnen hebben voor de wereldvrede. MYP is in de loop der jaren een zeer succesvolle vorm van onderwijs gebleken en wordt zeer gewaardeerd door universiteiten.

MYP richt zich op
levensvaardigheden

Leren communiceren is zo’n levensvaardigheid omdat je alle kennis van de wereld kunt hebben, maar het betekent niet veel als je niet kunt communiceren. Daarom bieden wij vier talen aan: Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde. En ook Spaanse en Duitse taalverwerving. Voor Spaans en Duits beginnen we bij het begin, maar we zijn erg flexibel, we verwelkomen ook studenten op hogere niveaus.

Leren omgaan met de wereld om je heen is een andere levensvaardigheid. Het MYP-curriculum wordt op een interdisciplinaire manier onderwezen, zoals ‘Sciences’ of ‘Individuals and Societies’, in plaats van geschiedenis, aardrijkskunde en economie afzonderlijk te onderwijzen. Zo kunnen we ons focussen op mondiale vraagstukken als vervuiling, opwarming van de aarde of juist een wereldwijde pandemie. Leren om gezond te blijven is nog een andere levensvaardigheid.

Wat is
vwo?

Na twee jaar MYP en een mooi diploma doe je de twee laatste jaren van het Nederlandse vwo op Supreme College. Dit diploma is minder interdisciplinair maar even uitdagend en geeft toegang tot elke universiteit ter wereld (hoewel sommigen natuurlijk om extra kwalificaties vragen).

Het programma bestaat uit acht vwo-vakken op hetzelfde academisch niveau, het hoogste niveau in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Drie talen, Nederlands, Engels en een taal naar keuze en wiskunde zijn verplicht. Je kiest hierbij dan voor een maatschappij of een bètastroom.

The best of
both worlds

Als je Supreme College na vier jaar verlaat, doe je dat dus niet met één maar met twee fantastische diploma’s, waarmee je een echte voorsprong hebt op de volgende stap in je carrière. Dat is ook wat we bedoelen met ‘the best of both worlds’.

Klik hier voor meer informatie.

En de
kosten?

Om dit bruisende onderwijs op topniveau te kunnen volgen hoef je niet de gebruikelijke hoge kosten voor internationaal onderwijs te betalen. Het grote voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld de Europese school of een Internationale school is dat de kosten bescheiden zijn: 495 euro per schooljaar.

Het Supreme College Nederland is een gezamenlijk ­onderwijsinitiatief van het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffercollege in Castricum. Het Jac. P. Thijsse College heeft een jarenlange internationale expertise in tweetalig vwo-onderwijs en een uitgebreid internationaal scholennetwerk. Het Bonhoeffercollege heeft met het technasium een uniek specialisme in science. Deze kwaliteiten versterken elkaar in het Supreme College Nederland. Een modern en actueel alternatief voor de Europese en Internationale scholen, zowel binnen als buiten de regio Kennemerland.

Supreme College Nederland is an IB World School. IB World Schools share a common philosophy – a commitment to high-quality, challenging, international education – that we believe is important for our students.

For further information about the IB and its programmes visit http://www.ibo.org.