Skip to main content

Unieke combinatie
MYP

Wat is
MYP?

MYP is het type onderwijs op internationale scholen. De afkorting staat voor Middle Years Programme en staat onder toezicht van de International Baccalaureate Organization.

Oorspronkelijk is het opgericht vanuit de filosofie dat wanneer studenten over de hele wereld hetzelfde onderwijs zouden ervaren; met respect voor andere culturen, een open geest en een positieve houding ten opzichte van leren, dit een positieve bijdrage zou kunnen hebben voor de wereldvrede. MYP is in de loop der jaren een zeer succesvolle vorm van onderwijs gebleken en wordt zeer gewaardeerd door universiteiten.

MYP richt zich op
levensvaardigheden

Leren communiceren is zo’n levensvaardigheid omdat je alle kennis van de wereld kunt hebben, maar het betekent niet veel als je niet kunt communiceren. Daarom bieden wij vier talen aan: Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde. En ook Spaanse en Duitse taalverwerving. Voor Spaans en Duits beginnen we bij het begin, maar we zijn erg flexibel, we verwelkomen ook studenten op hogere niveaus.

Leren omgaan met de wereld om je heen is een andere levensvaardigheid. Het MYP-curriculum wordt op een interdisciplinaire manier onderwezen, zoals ‘Sciences’ of ‘Individuals and Societies’, in plaats van geschiedenis, aardrijkskunde en economie afzonderlijk te onderwijzen. Zo kunnen we ons focussen op mondiale vraagstukken als vervuiling, opwarming van de aarde of juist een wereldwijde pandemie. Leren om gezond te blijven is nog een andere levensvaardigheid.